Υπηρεσία Rebate

Στην καθαρή αξία που θα συμπληρώσετε παρακάτω, να μην υπολογίσετε το Φ.Π.Α., τα φάρμακα υψηλού κόστους και τα αναλώσιμα.

Φόρμα Υπολογισμού Rebate

Τελικό ποσό μετά το rebate

Υπηρεσία Rebate