Προσφορές

Τα οφέλη της συνεργασίας σας με τη VePharm

Είμαστε κάτι παραπάνω από μία φαρμακαποθήκη...
Είμαστε εσύ!

Η VePharm εξυπηρετεί από τις αρχές του 2015 τις ανάγκες των φαρμακείων της Ηλείας και των γειτονικών νομών με ιδιόκτητο στόλο αυτοκινήτων και σε συνεργασία με εταιρείες μεταφορών για τα φαρμακεία που βρίσκονται σε μακρινές περιοχές εκτός της εμβέλειας των δρομολογίων της εταιρείας. Η παραλαβή ,αποθήκευση και διανομή φαρμάκων γίνεται σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα.

Τα οφέλη της συνεργασίας σας με τη VePharm

  1. Ξεκάθαρη και ευέλικτη εμπορική πολιτική.
  2. Εύκολα μετρήσιμο οικονομικό κέρδος για τον πελάτη ανάλογα με την εμπορική πολιτική που επιλέγει, το οποίο αποδίδεται σε καθορισμένο χρόνο.
  3. Οικονομικές προσφορές σε ταχυκίνητα φάρμακα.
  4. Εξαιρετικά χαμηλές τιμές σε κτηνιατρικά φάρμακα και παραφαρμακευτικά προϊόντα
  5. Επάρκεια τόσο σε φάρμακα όσο και σε παραφαρμακευτικά είδη και κτηνιατρικά φάρμακα, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των πελατών μας.
  6. Τεχνολογία αιχμής σε όλα τα στάδια λειτουργίας της εταιρείας.
  7. Αξιοπιστία. Η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο iso: 9001-2015. Όλες οι διεργασίες που εκτελούνται, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός διέπονται από το σύστημα ποιότητας και τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αναφέρονται στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ορθή πρακτική διανομής φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση (2013/c343/01). Σημειώνουμε ότι οι θερμοκρασίες στους χώρους αποθήκευσης καταγράφονται και παρακολουθούνται καθημερινά και τα οχήματα της εταιρείας διαθετούν κλιματισμό στο χώρο μεταφοράς.
  8. Ασφάλεια. Η εταιρεία έχει επενδύσει στην εμπιστευτικότητα των συναλλαγών της, διαθέτοντας το πιο εξελιγμένο σύστημα για το σκοπό αυτό.