Η Ιστορία μας

Το 2013, δύο φαρμακοποιοί, με περισσότερα απο τριάντα χρόνια συνεχούς λειτουργίας των φαρμακείων τους, αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν ένα φοιτητικό όνειρο. Δημιούργησαν μια φαρμακαποθήκη πρότυπο για τα ελληνικά δεδομένα.

Η VePharm ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο του 2015.

Η ανάπτυξή της στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

  1. Μέγιστο και απόλυτα μετρήσιμο όφελος για τον πελάτη, το οποίο αποδίδεται σε καθορισμένο χρόνο.
  2. Μηδενική εξάρτιση από ξένα κεφάλαια. Ο λόγος ξένων προς ίδια κεφάλαια στην εταιρεία είναι μηδενικός.
  3. Τήρηση των αυστηρότερων διεθνών προδιαγραφών σε όλα τα στάδια λειτουργίας της εταιρείας.
  4. Καινοτομία. Είναι η πρώτη εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα που από 01/05/2018 εφαρμόζει την τεχνολογία MCL Voice.

Συνδυάζοντας την εμπειρά ως φαρμακοποιοί με τη δύναμη των σύγχρονων τεχνολογιών και αξιοποιώντας στελέχη με εμπειρία άνω των 30 ετών στο χονδρικό εμπόριο φαρμάκων, δημιουργεί για τους πελάτες της ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Οι άνθρωποί μας, είναι η δύναμή μας!

Στη VePharm, αντιλαμβανόμαστε ότι οι ανθρωποί μας είναι ότι πολυτιμότερο διαθέτουμε. Θέλοντας να διασφαλίσουμε την παροχή κορυφαίας εξυπηρέτησης, η επιλογή των ανθρώπων της ομάδας μας ακολουθεί αυστηρά κριτήρια, πάντα με γνώμονα την ικανότητα, την ομαδική εργασία και την αφοσίωση στο όραμα και τους στόχους της εταιρείας.

Επενδύουμε συνεχώς στο ανθρώπινο δυναμικό μας, εξασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοί μας θα λάβουν την υψηλότερηv εκπαίδευση, γνώση και εμπειρία.

Παρέχουμε ενα εργασιακό περιβάλλον που σέβεται την προσωπικότητα, αναγνωρίζει τη συνεισφορά και στηρίζει τη συνεχή εξέλιξη κάθε εργαζομένου.

Σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση στο χώρο των φαρμάκων

Με περισσότερα από 30 χρόνια συνεχούς λειτουργίας των φαρμακείων μας, κανένας δε γνωρίζει καλύτερα από εμάς τις ανάγκες σας.

Όραμα

Όραμά μας είναι να αναδειχθούμε ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης του κλάδου μας πανελλαδικά, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και συνεχούς εξέλιξης για τους εργαζόμενούς μας.

Στόχος

Στόχος μας η διατήρηση της πρωτοπορίας και η συνεχής καινοτομία.

Η αποστολή μας

Η ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών μας με ταχύτητα, αξιοπιστία και ασφάλεια σε συνδυασμό με το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος.

Η VePharm δεσμεύεται για...

  • Εξασφάλιση σταθερής και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Εφαρμογή των αυστηρότερων διεθνών προδιαγραφών σε όλα τα στάδια λειτουργίας της
  • Πλήρη, άμεση και συνεχή βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών
  • Τη συμμόρφωση των υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις
  • Τη συνεχή ανάπτυξη και εκπαίδευση των εργαζομένων της

Η προσέγγισή μας

Η προσέγγιση της εταιρείας μας στηρίζεται σε τέσσερις βασικές και αδιαίρετες αξίες

Συνεργασία

Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής της εμπορικής πολιτικής, η οποία προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε φαρμακοποιού ξεχωριστά, με το μεγαλύτερο δυνατό όφελος

Εντιμότητα και ειλικρίνεια

Δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης, τόσο ως προς τους συνεργάτες μας, όσο και ως προς τους εργαζομένους μας. Κύριο μέλημά μας είναι η συνεχής εκπαίδευση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού μας

Δικαιοσύνη

Η εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας μας καθορίζεται από το αίσθημα δικαίου που διακατέχει τις σχέσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας. Προσπαθούμε με αμερόληπτο τρόπο να αξιολογούμε τις ανάγκες σας και να φροντίζουμε για την κάλυψη τους.

Ενσυναίσθηση

Ασκώντας το επάγγελμα του φαρμακοποιού για πάνω από 30 χρόνια, βλέπουμε τα πράγματα από τη δική σας σκοπιά, με στόχο τη μέγιστη ανταπόκριση στις ανάγκες και προσδοκίες σας.